Niina

Koulutus
- Laillistettu psykologi
- Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti /KELA
- Auktorisoitu seksuaalineuvoja
- Aineopettajan pedagoginen pätevyys; psykologia, filosofia, elämänkatsomustieto
- Kehitysvamma-alan psykologien täydennyskoulutus

Työkokemus
Aikuisten mielenterveysyksikössä,
erityishuollon psykologina, koulupsykologina,
Perhepalvelukeskuksessa, Kriisikeskuksella, YTHS, lastenneurologian poliklinikalla ja lisäksi erilaisia opetustöitä.

Animistinen maailmankuva

Minulla on animisminen maailmankuva, jossa aivan kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Tietoisuutta tästä yhteydestä kutsutaan animismiksi. Maailmankuva on ei-dualistinen: asioita ei jaotella hyvään ja pahaan, aineelliseen ja aineettomaan, mieleen ja ruumiiseen tai kahteen sukupuoleen. Animistisessa elämäntavassa pyritään tasapainoon ja kaiken elämän kunnioittamiseen. Materiaalinen ympäristö on henkistä, sillä kaikella, kuten eläimillä, kasveilla, luonnonvoimilla, paikoilla tai esineillä, on henkiset "kasvonsa", "puolensa" tai "olomuotonsa". Kun menen esimerkiksi metsään, en nimeä kasveja enkä eläimiä. Ei ole ketään "toisia". Me olemme kaikki samaa lähdettä. Näen ja tunnen heissä itseni, saman elämänvoiman. Sanomattakin lienee selvää, että kaikki ihmiset maapallolla kuuluvat myös tuon samuuden piiriin. Kaikki taistelut ovat minulle käsittämättömiä, koska taistelisinhan silloin itseäni vastaan. Ja sama toisinpäin: olen hyvä itselleni ja olen sitä silloin myös muille. Olen hyvä myös luonnolle, koska siellä asuu sieluni todellinen peili. Henkimaailma on minulle tosi, samoin siellä tapahtuneet asiat. Kyse ei ole uskonnosta, uskomusjärjestelmästä tai uskomisesta, vaan luottamuksesta henkiin, henkimaailman kokemisesta ja vuorovaikutuksesta ympäristön muiden toimijoiden kanssa. Minulla on voimaeläimiä, jotka toimivat oppainani. En koskaan itse valinnut tätä tietä ja tietoisuutta, se vain tapahtui. Kerta toisensa jälkeen erityisiä kohtaamisia ja kokemuksia. Jokin suurempi voima työnsi minut tälle tielle ja olen siitä ikuisesti kiitollinen.