Terveydenhuollon palvelut

Tärkeä tietää: Kaikista terveydenhuollon asiakkaista on lain mukaan pidettävä potilasrekisteriä ja käynneistä tehtävä asianmukaiset ja salassa pidettävät kirjaukset. Asiakkaalla itsellään on oikeus halutessaan nuo kirjaukset nähdä. 

RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA 45min

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on myönteinen, maalaisjärkinen ajattelu- ja suhtautumistapa. Ratkaisukeskeinen katse suuntaa tulevaan. Ollaan mahdollisuuksien äärellä: aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Uskoa, toivoa ja unelmia vaalitaan – ongelmankin takana on unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, leikillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti hahmotellaan pieniä, helposti toteutettavia askeleita. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä, ja saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi. Joihinkin prosesseihin tiukat tavoitteet eivät istu, ja silloin on tärkeää tarkistaa, että se mitä yhteisellä ajalla tehdään, on koko ajan asiakkaalle hyödyllistä. Asiakassuhteissa olennaista on arvostava kohtaaminen ja asiakkaan voimavaraistaminen ja valtaistaminen.

Perusfilosofiana on: Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki, tee lisää sitä, mikä toimii, jos jokin ei toimi, tee jotain toisin. Tuetaan vain sen verran, että asiakas pärjää hyvin omillaan eteenpäin. Tämä mahdollisimman vähäisen puuttumisen idea voimauttaa asiakkaita ottamaan vastuuta asioistaan ja uskomaan itseensä vastapainona riippuvuudelle asiantuntija-avusta. 

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista: 

Asiakaslähtöisyys. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet.
Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.
Voimavarakeskeisyys. Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.
Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen. Tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu, vaikka osaksikin. Tärkeää on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.
Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä.
Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys. Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva, ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia kotitehtäviä, sopimuksia jne.
Yhteistyö ja kannustus. Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille. (Lähde: Ratkes ry) 

PSYKOLOGIN KONSULTAATIO 45min

Psykologin konsultaatio on psykologista neuvonantoa asiakkaan toivomassa asiassa. Esimerkiksi jos pohdit voisiko sinulla tai lapsellasi mahdollisesti olla jokin oppimisvaikeus tai tarkkaavuushäiriö ja miten voisit saada siihen apua. Mieltäsi voi askarruttaa myös jokin mielenterveyteen liittyvä asia. Saatat pohtia kärsitkö työuupumusoireista tai masennuksesta. Psykologin konsultaatiossa saat tietoa ja neuvontaa mm. tällaisiin asioihin liittyen. 

SEKSUAALINEUVONTA 45min

Seksuaalineuvonta keskustelua asiakkaan toivomista seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Yleensä 1-5 tapaamiskertaa. Seksuaalineuvonta on nimensä mukaisesti neuvontaa ei seksuaaliterapiaa, joka puolestaan liittyy erilaisiin traumakokemuksiin, on hoidollista ja pitkäkestoista. Seksuaalineuvonnasta voi saada vahvistusta hakeutua seksuaaliterapiaan.