Palvelut

"Kuuntele! Muuten kielesi tekee sinut kuuroksi." - Cherokeiden sananparsi

Psykologin palvelut

Oppimisvaikeuksien arviointi

Oppimisvaikeudet voivat johtua monista eri syistä; kielellisistä tai näönvaraiseen hahmottamiseen liittyvistä haasteista. Myös tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet sekä psyykkisistä syistä johtuvat rasitteet voivat hankaloittaa oppimista.

Konsultaatio
Konsultaatio on psykologista neuvonantoa asiakkaan toivomassa asiassa.

Työnohjaus
Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Ratkaisukeskeisessä viitekehyksessä.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa kunnioitetaan asiakkaan omaa asiantuntijuutta itsestään ja tilanteestaan. Kartoitetaan asiakkaan resursseja, voimavaroja ja vahvuuksia sekä suunnataan katsetta tulevaisuuteen, asiakkaan omiin toiveisiin ja tavoitteisiin. 

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista: asiakaslähtöisyys, tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus, voimavarakeskeisyys, poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen, myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori, konstruktivistinen näkemys, yhteistyö ja kannustus.Seksuaalineuvonta
Seksuaalineuvonta on keskustelua asiakkaan toivomista seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Yleensä 1-5 tapaamiskertaa.